Нови норми за строителство на сгради в Андра Прадеш

Държавното управление е издало нови норми за строителството на сгради, особено на тези които са над височина шест метра, и за всички градски сгради на местните органи в държавата, за да се гарантира тяхната структурна стабилност и безопасност на настанените.

Служителите в областта на градоустройството носят отговорност за каквито и да било пропуски в периода след разпадането на двуетажна сграда, която отне живота на двама души.

Съответно, градските и местни органи се приканват да издават подробен доклад на предложената сграда, включително доклади за тестване на почвата и структурната стабилност от инженер конструктор, това се отнася особено за сгради с повече от два етажа. В случеите когато се иска разрешение за разкопки на мазе, властите трябва да изискват специален документ от собственика на сградата и ако собственикът прави разкопки на мазе, без получаването на тови документ, градоустройствените и полеви персонали трябва да носят отговорност за този пропуск.

Собственикът на предложената сградата трябва да назначи структурен консултант за оценка на структурната стабилност на сградата, като се вземат под внимание няколко параметри и консултантът трябва писмено да ги представи на гражданските власти, като след това според тях се извърши надзора на цялата сграда.

По време на изкопните работи на строителния обект при полагането на основите, градоустройствените и общински инженери трябва да инспектират работата и да изперват всеки два метър от земята, докато собственикът сградата получи разрешение от служителите.

Общинският комисар трябва да преразгледа изкопните работи в случай, че дълбочината е над три метра. Комисарят също има правомощията да отмени разрешението строителството на сградата, в случай, че собствениците не са в съответствие с всички норми за безопасност.

Главния архитект на Buddiga Srinivas, каза: „Ние приветстваме новите норми за строителство на сгради и ние ще ги следване. Въпреки, че това е допълнителна финансова тежест на собствениците на малки сгради, поради това че те трябва да наемат строителен инженер, който да осигурява безопасността.“

Вашият коментар