Инсталиране на метални врати

Преди инсталирането на търговските метални врати, трябва внимателно да се измери мястото където ще се монтира металната врата. Размерите на металната врата трябва да бъдат така подбрани че да пасват на избраното за поставяне. Качеството на избраните метални врати трябва [...]