Затвор грози строителни измамници в Австралия

Строителите и строителните предприемачи, които многократно извършват строителна дейност за която те не са лицензирани или нямат необходимата застраховка, сега ще се изправят пред съда според новите закони в Нов Южен Уелс, които имат за цел да се подобри защитата на потребителите.

Съгласно закона за жилищното строителство който беше приет през 2014, и който влезе в сила на 15 януари, строители в рамките на държавата, които са осъдени за извършване на нелицензирана строителна дейност, които нямат необходимата застраховка ще бъдат съдени и ще бъдат лишавани от свобода до дванадесет месеца. Максималните финансови санкции за този вид престъпление ще бъдат от $ 110 хиляди за престъпления извършени от физически лица и $220 за фирми.

Правителството смята, че това ще помогне за да се намалят случаите в които собственици на фирми и директорите избягват задължения, и същевременно с това източват.

Около Австралия и включително Нов Южен Уелс, проблемът с нерегистрирани строители причинава сериозно главоболие за органи, потребителите и строителния сектор. Това са проблеми с измами на гърба на строителния сектор.

Един такъв случай в Хил Хънтър, например, възрасна жена става жертва на пътуващи измамници, като им дава голяма сума за да направят почистване на канавката и възстановителни работи по къщата. След което са напуснали обекта след почти никаква извършена дейност иоставят пълна бъркотия след таях.

Въпреки финансовите санкции ( максимуми на които рядко се налагат ) за нелицензирана строителна дейност, правителството казва , че те почти нямат никакъв ефект, за това тезе по-крайни мерки със съд и затвор ще окажат влияние!

Новите закони влязоха в сила на 15 януари.

Вашият коментар